Kvalifikace

Naši kvalifikaci k odbornému provádění prací garantuje jednak odborné vzdělání jednatele firmy v oboru pozemních staveb – SPŠS. Dále zastřešení odbornou osobou autorizovaného stavitele, vedenou v seznamu autorizovaných osob ČKAIT

Firma je zaregistrována v Seznamu odborných dodavatelů v rámci programu Zelená úsporám